معنی اسم سرور

نام سرور به چه معناست؟

سُرور :    (عربي) خوشحالي، شادماني.


اسم سرور

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سرور ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سرور چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سرور تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید