معنی اسم سرور

نام سرور به چه معناست؟

سُرور :    (عربي) خوشحالي، شادماني.اسم سرور

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سرور ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سرور چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سرور از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سرور تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سرور بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سرور به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سرور

نام های دخترانه بر وزن سرور به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید