معنی اسم سمانه

نام سمانه به چه معناست؟

سَمانه :    1- (مخفف آسمان) يعني سقف خانه؛ 2- نام پرنده‌اي كوچك كه به آن در تركي بلدرچين مي‌گويند.

سَما : (عربي) (در قديم) آسمان.اسم سمانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سمانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سمانه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سمانه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سمانه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سمانه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سمانه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سمانه

نام های دخترانه بر وزن سمانه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید