معنی اسم سوسن

نام سوسن به چه معناست؟

سوسن :    1- (گياهي) گياهي پياز دار و تك لپه‌اي، با برگ‌هاي باريك و دراز كه انواع وحشي و پرورشي دارد؛ 2- گل اين گياه كه معمولاً درشت، خوشه‌اي، و به رنگ ها و اشكال مختلف است. بعضي انواع آن خاصيت دارويي دارد.اسم سوسن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سوسن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سوسن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سوسن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سوسن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سوسن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سوسن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سوسن

نام های دخترانه بر وزن سوسن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید