معنی اسم سوری

نام سوری به چه معناست؟

سوري :    1- (در قديم) (در گياهي) گل سرخ؛ 2- (به مجاز) سرخ رنگ.اسم سوری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سوری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سوری چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سوری از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سوری تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سوری بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سوری به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سوری

نام های دخترانه بر وزن سوری به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید