معنی اسم زلال

نام زلال به چه معناست؟

زلال :    (عربي) 1- صاف و شفاف؛ 2- (به مجاز) آب صاف و گوارا.اسم زلال

  • به نظر شما چه اسمی در کنار زلال ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام زلال چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن زلال از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به زلال تغییر میدهید؟

اسم پسر که به زلال بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با زلال به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن زلال

نام های دخترانه بر وزن زلال به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید