معنی اسم روشنا

نام روشنا به چه معناست؟

معنی اسم روشنا : 1- روشن، جای روشن، روشنایی؛ 2- (در كردی) روشن، آشنا.

نام روشن به چه معناست: 1- دارای نور، تابنده، درخشان؛ 2- (به مجاز) آگاهِ با بصیرت، بینا؛ 3- شاد، مسرور؛ 4- درستكار، معتمد.

همچنین بخوانید: معنی اسم روشنک


اسم روشنا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار روشنا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام روشنا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن روشنا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به روشنا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به روشنا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با روشنا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن روشنا

نام های دخترانه بر وزن روشنا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید