معنی اسم روزا

نام روزا به چه معناست؟

روزا :    (روز + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به روز؛ 2- (به مجاز) تابنده و زيبا. + ن.ك. روژا.اسم روزا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار روزا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام روزا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن روزا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به روزا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به روزا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با روزا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن روزا

نام های دخترانه بر وزن روزا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید