معنی اسم دنیا

نام دنیا به چه معناست؟

دنيا :    (عربي) (در نجوم) كيهان؛ جهان، گيتي.اسم دنیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دنیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دنیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دنیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دنیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دنیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دنیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دنیا

نام های دخترانه بر وزن دنیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید