معنی اسم دل‌آرا

نام دل‌آرا به چه معناست؟

دل‌آرا :    1- موجب آرامش و شادي ديگران؛ 2- (در قديم) محبوب، معشوق؛ 3- (اَعلام) نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنك بنا بر روایات ایرانی.اسم دل‌آرا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دل‌آرا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دل‌آرا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دل‌آرا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دل‌آرا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دل‌آرا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دل‌آرا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دل‌آرا

نام های دخترانه بر وزن دل‌آرا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید