معنی اسم دلنواز

نام دلنواز به چه معناست؟

دلنواز :    1- (به مجاز) مايه‌ي آرامش دل، ‌آرامش بخش؛ 2- (در قديم) نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.اسم دلنواز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دلنواز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دلنواز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دلنواز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دلنواز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دلنواز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دلنواز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دلنواز

نام های دخترانه بر وزن دلنواز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید