معنی اسم دایانا

نام دایانا به چه معناست؟

دايانا : (دايا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ ( نا)) 1- به معني مثل زر سرخ؛ 2- (به مجاز) زيبا روي.اسم دایانا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دایانا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دایانا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دایانا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دایانا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دایانا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دایانا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دایانا

نام های دخترانه بر وزن دایانا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید