معنی اسم حفصه

نام حفصه به چه معناست؟

حَفصه :    (عربي) 1- اسد، شير؛ 2- (اَعلام) دختر عمر بن خطاب و همسر پيامبر اسلام(ص).اسم حفصه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حفصه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حفصه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حفصه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حفصه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حفصه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حفصه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حفصه

نام های دخترانه بر وزن حفصه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید