معنی اسم حوا

نام حوا به چه معناست؟

حوا :    (عربي)1- نخستين انسان ماده در مذاهب سامي؛ 2- (در نجوم) (= ماراَفسای) صورت فلكي بزرگی در آسمان نیمکره‌ي جنوبی، که آن را به صورت مارگیری مجسم می کنند که ماری را با دو دست گرفته است؛ 3- (اَعلام) به روایت تورات و قرآن، نخستین زنی که خدا آفرید،  همسر حضرت آدم(ع) .اسم حوا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حوا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حوا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حوا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حوا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حوا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حوا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حوا

نام های دخترانه بر وزن حوا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید