معنی اسم حلیمه

نام حلیمه به چه معناست؟

حليمه :    (عربي) (مؤنث حليم) زن خويشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار.اسم حلیمه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حلیمه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حلیمه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حلیمه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حلیمه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حلیمه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حلیمه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حلیمه

نام های دخترانه بر وزن حلیمه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید