معنی اسم حریر

نام حریر به چه معناست؟

حریر : (عربي) 1- ابریشم؛ 2- نوعی پارچه  ی ابریشمیِ نازک؛ 3- پیله  ی ابریشم که در حرارت زیاد، کّرمِ درون آن کشته شده باشد؛ 4- (در قدیم) نوعی پارچه  ی ابریشمیِ نازک که از آن برای نوشتن نامه استفاده می  کردند؛ 5- به عنوان نماد هر چیزِ نرم و لطیف.اسم حریر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حریر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حریر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حریر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حریر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حریر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حریر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حریر

نام های دخترانه بر وزن حریر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید