معنی اسم ثریا

نام ثریا به چه معناست؟

ثريّا :    (عربي) (= پروين)،   پروين. 1-اسم ثریا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ثریا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ثریا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ثریا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ثریا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ثریا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ثریا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ثریا

نام های دخترانه بر وزن ثریا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید