معنی اسم تحفه

نام تحفه به چه معناست؟

تُحفه :    (عربي) 1- هديه؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) شخص بسيار ارزشمند.اسم تحفه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار تحفه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام تحفه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن تحفه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به تحفه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به تحفه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با تحفه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن تحفه

نام های دخترانه بر وزن تحفه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید