معنی اسم تامیلا

نام تامیلا به چه معناست؟

تامیلا :    (عربي) 1- (مصدر باب تفعيل) از روي اميدواري، اميدوارانه؛ 2- در برخي منابع به معني بخشنده.اسم تامیلا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار تامیلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام تامیلا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن تامیلا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به تامیلا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به تامیلا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با تامیلا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن تامیلا

نام های دخترانه بر وزن تامیلا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید