معنی اسم تابان

نام تابان به چه معناست؟

معنی اسم تابان :    داراي نور و روشني، درخشان، روشن.

تابنده :    (صفت فاعلي از تابيدن)، آنچه مي‌تابد و نورافشاني مي‌كند، درخشان.اسم تابان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار تابان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام تابان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن تابان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به تابان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به تابان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با تابان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن تابان

نام های دخترانه بر وزن تابان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید