معنی اسم بصیرا

نام بصیرا به چه معناست؟

بَصيرا :    (عربي ـ فارسي) (بصير + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به بصیر؛ 2- منتسب به دانايي؛ 3- (به مجاز) دختري كه بينا و دانا باشد. + ن.ك. بَصير. 1- ، 2- ، 3- و 4-اسم بصیرا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بصیرا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بصیرا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بصیرا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بصیرا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بصیرا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بصیرا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بصیرا

نام های دخترانه بر وزن بصیرا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید