معنی اسم باران

نام باران به چه معناست؟

باران :    1- (در علوم زمين) قطره‌هاي آب كه بر اثر مايع شدن بخار آبِ موجود در جو زمين ايجاد مي‌شود؛ 2- (در عرفان) باران كنايه از فيض حق تعالي و رحمت شامله ‌اوست، كه از عالم غيب بر ممكنات فايض گردد و ممكنات بر حسب مراتب استعداد، استفاضه نمايند. غلبه عنايات را نيز كه در احوال سالك حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گويند.اسم باران

  • به نظر شما چه اسمی در کنار باران ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام باران چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن باران از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به باران تغییر میدهید؟

اسم پسر که به باران بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با باران به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن باران

نام های دخترانه بر وزن باران به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید