معنی اسم ارنواز

نام ارنواز به چه معناست؟

اَرنَواز :    1- آن كه سُخنش رحمت مي‌آورد؛ 2- (در شاهنامه) نام خواهر جمشيد كه ضحاک او را به همسری خود درآورد؛ 3- (در اوستا) ارنوك.


اسم ارنواز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارنواز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارنواز چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارنواز تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید