معنی اسم الیانا

نام الیانا به چه معناست؟

اليانا :    (تركي) 1- نيكي و هديه؛ 2- (به مجاز) به معني مأنوس؛ 3- دوست داشتن ايل، دوست مشوق ايل.اسم الیانا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار الیانا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام الیانا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن الیانا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به الیانا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به الیانا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با الیانا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن الیانا

نام های دخترانه بر وزن الیانا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید