معنی اسم اریکا

نام اریکا به چه معناست؟

اريكا :    1- (در گياهي) فوفل، پوفل، درختي از تيره‌ي نخل ها كه در مناطق گرم آسيا مي‌رويد، نخل هندي؛ 2- (در عربي) فُوفَل، تانبُول، كَوتَل؛ (در انگليسي و آلماني) اريكا،  Areka،Areca .اسم اریکا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اریکا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اریکا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اریکا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اریکا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اریکا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اریکا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اریکا

نام های دخترانه بر وزن اریکا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید