معنی اسم آیسو

نام آیسو به چه معناست؟

آيسو :    (تركي) (آي =  ماه + سو = آب) 1- ماه و آب؛ 2- (به مجاز) زيبارو، با طراوت و درخشنده.اسم آیسو

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آیسو ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آیسو چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آیسو از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آیسو تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آیسو بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آیسو به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آیسو

نام های دخترانه بر وزن آیسو به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید