معنی اسم آیتن

نام آیتن به چه معناست؟

آيتن:    (تركي ـ فارسي) 1- به معني ماه بدن، ماه پيكر، برابر با ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو.اسم آیتن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آیتن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آیتن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آیتن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آیتن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آیتن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آیتن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آیتن

نام های دخترانه بر وزن آیتن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید