معنی اسم آنیسا

نام آنیسا به چه معناست؟

آنيسا :    [آن در عرفان عشق و جوهر عشق + ياي(ي) ميانوند + سا (پسوند شباهت)]، به معني مانند عشق(؟).اسم آنیسا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آنیسا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آنیسا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آنیسا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنیسا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آنیسا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آنیسا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آنیسا

نام های دخترانه بر وزن آنیسا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید