معنی اسم آمیتیس

نام آمیتیس به چه معناست؟

معنی نام آميتيس (آمي تيس) :  (اَعلام) شاهدخت ايراني دختر هووخشتر (شاه ماد) و نوه‌ي كياكسار پادشاه ماد كه پس از آن كه نبرد بين شام و بابل و مصر با مادها به صلح انجاميد به خواست پادشاه وقت كه پدرش بود، به همسری بخت النصر پادشاه مصر در آمد. وي (بخت النصر) باغ  هاي معلق بابل [از عجايب هفتگانه] را براي زنش آميتيس ساخت.اسم آمیتیس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آمیتیس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آمیتیس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آمیتیس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آمیتیس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آمیتیس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آمیتیس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آمیتیس

نام های دخترانه بر وزن آمیتیس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید