معنی اسم آلین

نام آلین به چه معناست؟

آلين :    (آل= سرخ + ين (پسوند صفت ساز))، 1- سرخ گون، قرمز رنگ؛ 2- (اَعلام) (در قدیم) نام روستايي در مرو، سفلاي رودخارقان.اسم آلین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آلین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آلین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آلین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آلین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آلین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آلین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آلین

نام های دخترانه بر وزن آلین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید