معنی اسم آلا

نام آلا به چه معناست؟

معنی اسم آلا : (پهلوی) سرخ، سرخ‌کم‌رنگ.

نام آلاء به چه معناست : (عربی) 1- نعمت‌ها، نیکی‌ها، نیکویی‌ها؛ 2- از واژه‌های قرآنی.اسم آلا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آلا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آلا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آلا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آلا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آلا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آلا

نام های دخترانه بر وزن آلا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید