معنی اسم آزاده

نام آزاده به چه معناست؟

آزاده :    1- آزاد، اصيل؛ 2- (در قديم) نجيب، شريف، صالح؛ 3- (در قديم) ايراني؛ 4- (اَعلام) نام زنِ چنگ نوازي در زمان بهرام گور.اسم آزاده

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آزاده ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آزاده چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آزاده از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آزاده تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آزاده بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آزاده به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آزاده

نام های دخترانه بر وزن آزاده به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید