معنی اسم آترین

نام آترین به چه معناست؟

آتَرين :    1- (آتر = آتش + ين (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشين؛ 2- (به مجاز) زيبارو؛ 3- (اَعلام) (در دوره‌ي هخامنشی) آترین بانویی نامدار از بازماندگان کمبوجیه پسر کوروش شاه بود که بر داریوش بزرگ شورش کرد.اسم آترین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آترین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آترین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آترین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آترین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آترین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آترین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آترین

نام های دخترانه بر وزن آترین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید