معنی اسم یاسر

نام یاسر به چه معناست؟

یاسر :    ‌(عربي) 1- شتركُش كه گوشت قسمت كند؛ 2- آسان؛ 3- چپ، طرف چپ؛ 4- (اَعلام) نام صحابي مشهور پدرِ عمار، که خود و همسرش (سمیّه) به خاطر پذیرش اسلام، شکنجه شدند و به شهادت رسیدند.اسم یاسر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار یاسر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام یاسر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن یاسر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به یاسر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به یاسر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با یاسر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن یاسر

نام های دخترانه بر وزن یاسر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید