معنی نام گرزم: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی


اسم گرزم

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گرزم ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گرزم چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گرزم تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید