معنی اسم ژیوار

نام ژیوار به چه معناست؟

ژیوار :    (كردي) زندگي.اسم ژیوار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ژیوار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ژیوار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ژیوار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ژیوار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ژیوار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ژیوار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ژیوار

نام های دخترانه بر وزن ژیوار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید