معنی اسم پژواک

نام پژواک به چه معناست؟

پِژواك : 1- (در فيزيك) صدايي كه حاصل تكرارِ صدا پس از برخورد به مانع و بازتاب آن است؛ 2- (اَعلام) شهرتِ عبدالرّحمان پژواک شاعر، نويسنده و سياستمدار معاصر افغانی.اسم پژواک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پژواک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پژواک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پژواک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پژواک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پژواک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پژواک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پژواک

نام های دخترانه بر وزن پژواک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید