معنی اسم پاشا

نام پاشا به چه معناست؟

پاشا : 1- (مخففِ پادشاه)، بزرگ؛ 2- (اَعلام) (منسوخ) در امپراتوري عثماني، لقب و عنواني براي مقامات لشكري و كشوري و بعضاً فرمانروا و حاكم هر يك از سرزمين‌هاي وابسته.اسم پاشا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پاشا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پاشا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پاشا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پاشا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پاشا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پاشا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پاشا

نام های دخترانه بر وزن پاشا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید