معنی اسم پارسا

نام پارسا به چه معناست؟

پارسا : 1- آن كه از ارتكاب گناه و خطا پرهيز كند، پرهيزگار، زاهد، متقي، ديندار، متدين، مقدس؛ 2- عارف، دانشمند.اسم پارسا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پارسا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پارسا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پارسا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پارسا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پارسا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پارسا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پارسا

نام های دخترانه بر وزن پارسا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید