معنی اسم والا

نام والا به چه معناست؟

والا :    (= بالا) 1- دارنده‌ي مقام و مرتبه‌ي مهم، به ويژه مقام و مرتبه‌ي دنيايي به صورت عنوان براي اشخاص؛ 2- عزيز، گرامي، محترم؛ 3- اصيل، نژاده؛ 4- هر يك از افراد طبقه مرفه از اعيان و اشراف؛ 5- داراي ارج و اهميت؛ 6- (در قديم) رفيع، بلند؛ 7- برتر، فائق، شامل؛ 8- شايسته، پسنديده.اسم والا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار والا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام والا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن والا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به والا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به والا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با والا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن والا

نام های دخترانه بر وزن والا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید