معنی اسم وارث

نام وارث به چه معناست؟

وارث :    1- (در فقه و حقوق) آن که مال، مِلک یا مقامی را از کسی به ارث می بَرَد؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند، بدین معنی که پس از فنای خلایق او زنده می‌ماند و هر آن کس، هرچه را که در حیطه‌ي مالکیت خویش دارد به او بر می‌گردد؛ 3- (در ادیان) نام زیارتی معروف که حضرت ابی عبدالله الحسین(ع) را بدان زیارت می کنند.اسم وارث

  • به نظر شما چه اسمی در کنار وارث ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام وارث چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن وارث از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به وارث تغییر میدهید؟

اسم پسر که به وارث بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با وارث به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن وارث

نام های دخترانه بر وزن وارث به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید