معنی اسم هخامنش

نام هخامنش به چه معناست؟

هَخامنش :    1- دوست منش، دوست كردار، كسي كه داراي كردار و انديشه نيك است؛ 2- (اَعلام) هخامنش: [حدود 675 پیش از میلاد] سردودمان سلسله‌ي هخامنشي، نياي کوروش بزرگ و رهبر قوم پارس.اسم هخامنش

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هخامنش ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هخامنش چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هخامنش از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هخامنش تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هخامنش بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هخامنش به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هخامنش

نام های دخترانه بر وزن هخامنش به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید