معنی اسم هوشنگ

نام هوشنگ به چه معناست؟

هوشنگ:    1- به معني كسي كه منازل خوب فراهم سازد؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) دومین شاه پیشدادی، پسر سيامك. یافتن آتش، برپا کردن جشن سده و استخراج آهن را یادگار او می‌دانند.اسم هوشنگ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هوشنگ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هوشنگ چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هوشنگ از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هوشنگ تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هوشنگ بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هوشنگ به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هوشنگ

نام های دخترانه بر وزن هوشنگ به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید