معنی اسم هوتن

نام هوتن به چه معناست؟

هوتن :    (هو = خوب + تن) 1- خوب تن، نيك اندام؛ 2- (به مجاز) تندرست و خوش قد و بالا؛ 3- (در پهلوي) به معني خوب تنيده، خوب كشيده، بركشيده، خوش بالا؛ 4- (اَعلام) يكي از هم پيمانان داريوش بزرگ هخامنشي هنگام حمله به مغان.اسم هوتن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هوتن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هوتن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هوتن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هوتن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هوتن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هوتن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هوتن

نام های دخترانه بر وزن هوتن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید