معنی اسم هامان

نام هامان به چه معناست؟

هامان :      (اَعلام) 1) هامان (مشهور) وزير اخشويروش [خشيارشا كه او را با اردشير خلط كرده‌اند] بود كه بر مردخاي يهودي غضبناك شد. [زيرا كه وي را تعظيم ننموده بود]، بدين لحاظ پادشاه را بر آن داشت كه فرماني صادر كند كه يهود را در تمام ممالك فارس به قتل رسانند. اما اِستراين فرمان را باطل نمود و هامان را بر همان داري كه از براي مردخاي حاضر نموده بود دار كشيدند؛ 2) هامان وزير فرعون كه معاصر موسي(ع) بود و نامش در آيه‌هاي متعددي از قرآن كريم (سوره‌هاي «قصص»، «عنكبوت» و «غافر») آمده است.اسم هامان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هامان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هامان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هامان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هامان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هامان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هامان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هامان

نام های دخترانه بر وزن هامان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید