نَصر:    (عربي) 1- ياري، مدد؛ 2- پيروزي، ظفر؛ 3- (اَعلام) 1) سوره‌ي صدو دهم از قرآن كريم داراي سه آيه؛ 2) نام دو تن از امیران سلسله‌ي سامانی. نصر اول: نخستین امیر سامانی ماوراءالنهر [250-279 قمری]، که از سوی خلیفه‌ي عباسی منصوب شد. برادر امیر اسماعیل سامانی؛ نصر دوم: امیر سامانی [301-331 قمری]، که محمّدابن احمد جیهانی و پس از او ابوالفضل بلعمی را وزیر خود کرد. بر اثر شورش سران سپاه ناچار به استعفا شد؛ 3) نصر ابن سیار لیثی: [46- 131 قمری] والی بلخ و امیر خراسان در زمان بنی امیه.


اسم نصر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نصر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نصر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نصر تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید