معنی اسم نيما

نام نيما به چه معناست؟

نيما : 1- نام كوهي است حوالي نور؛ 2- (اَعلام) 1) نام يكي از اسپهبدان تبرستان؛ 2) تخلص شعري علي اسفندياري (نيما يوشيج) [1274-1338 شمسی] شاعر ایرانی و بنیانگذار شعر نو فارسی. دیوان شعر، مقاله ها و یادداشتها و نامه هایش چاپ شده است.اسم نيما

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نيما ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نيما چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نيما از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نيما تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نيما بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نيما به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نيما

نام های دخترانه بر وزن نيما به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید