معنی اسم نورالدین

نام نورالدین به چه معناست؟

نورالدين :    (عربي)، 1- نورِ دين؛ 2- (اَعلام) 1) نورالدین (= محمّدابن حسن) رییس اسماعیلیان الموت [561-607 قمری] که قاتلان پدر را کشت و کار او را دنبال کرد. به دست مخالفانش مسموم شد؛ 2) نورالدین ارسلانشاه: نام دو تن از اتابکان موصل. نورالدین ارسلانشاه اول: اتابک موصل [590-607 قمری] و از امرای آل زنگی، پدر عزّالدین مسعود دوم. نورالدین ارسلانشاه دوم : اتابک موصل [616-617 قمری] و از امرای آل زنگی، پسر و جانشین عزّالدین مسعود دوم؛ 3) نورالدین اسماعیل (= ملک صالح): اتابک شام و از امرای آل زنگی [569-577 قمری]، پسر نورالدین محمود زنگی، که صلاح الدین ایوبی او را از دمشق راند؛ 4) نورالدین محمود زنگی: [511-569 قمری] از امرای آل زنگی، پسر عمادالدین زنگی، بنیانگذار سلسله‌ي اتابکان شام، که مدتی حاکم حلب، حمص، حماة ، دمشق و بعلبک بود.اسم نورالدین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نورالدین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نورالدین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نورالدین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نورالدین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نورالدین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نورالدین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نورالدین

نام های دخترانه بر وزن نورالدین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید