معنی اسم نوذر

نام نوذر به چه معناست؟

نوذر :    (اَعلام) (در شاهنامه) نام پسر منوچهر يكي از پادشاهان كياني كه پس از او به سلطنت رسيد و به دست افراسياب گرفتار شد و با بيشتر سران لشكر كشته شد.اسم نوذر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نوذر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نوذر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نوذر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نوذر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نوذر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نوذر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نوذر

نام های دخترانه بر وزن نوذر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید