معنی اسم نهاد

نام نهاد به چه معناست؟

نهاد : 1- سرشت، طبيعت؛ 2- ضمير، دل؛ 3- بنياد، اساس؛ 4-(در قديم) روش، طريقه؛ 5- آئين، آداب، قاعده؛ 6- مقام، جايگاه.اسم نهاد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نهاد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نهاد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نهاد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نهاد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نهاد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نهاد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نهاد

نام های دخترانه بر وزن نهاد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید