مِهياد : (مِه = مِهتر، بزرگتر + ياد)، 1- تداعي‌گر مِهتري و بزرگي؛ 2- (به مجاز) مِهتر و بزرگتر.


اسم مِهياد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مِهياد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مِهياد چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مِهياد تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید